Legalizări traduceri

LEGALIZAREA SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI Pentru efectuarea traducerii legalizate, traducătorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnătura traducătorului. Legalizarea semnăturii traducătorului se poate face şi de pe specimenul de semnătură depus la
Mai mult