Legalizări copii

LEGALIZAREA COPIILOR DUPĂ ÎNSCRISURI 1. Este obligatorie prezentarea în original a actelor de pe care se solicită copia legalizată. 2. Nu este obligatoriu ca partea care solicită copia să fie titularul actului. 3. Este posibil să se legalizeze copia unui înscris care
Mai mult