Acte necesare divorț la notar

ACTE NECESARE DIVORȚ FĂRĂ COPII MINORI Acte de identitate ale soților Certificate de naștere ale soților (original sau copie legalizată) Certificatul de căsătorie în original Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul Soții trebuie să fie
Mai mult