La sediul biroului nostru, puteti efectua orice acte și proceduri notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici, după cum urmează:

 • redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, la solicitarea părților;
 • autentificarea înscrisurilor;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnatură, precum și a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor;
 • primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea și legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
 • activități fiduciare, în condițiile legii;
 • numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;
 • procedura divorțului, în condițiile legii;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moștenitorilor;
 • orice alte operațiuni prevăzute de lege.

În îndeplinirea activității sale, orice notar public, are competență generală cu următoarele excepții:

 • procedura succesorală notarială este de competența notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul și-a avut ultimul domiciliu;
 • în cazul moștenirilor succesive, moștenitorii pot alege competența oricăruia dintre notarii publici care își desfășoară activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesională din circumscripția teritorială a judecătoriei în care și-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor se fac de notarul public din circumscripția teritorială a judecătoriei în care urmează a se face plata;
 • eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, îndreptarea erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite se face de notarul public în a cărui arhivă se află originalul actelor notariale;
 • procedura divorțului este de competența notarului public cu sediul biroului în circumscripția judecătoriei în a cărei rază teritorială se află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuință comună a soților;
 • procedura eliberării încheierii cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidență a procedurilor succesorale al Camerelor și în registrele naționale notariale ale Uniunii se îndeplineste de notarul public competent, în condițiile legii, să efectueze procedura succesorală;
 • orice alte situații prevăzute de lege.