PROCURI PENTRU DEPUNERE DECLARAȚII ONLINE

 • Acte de identitate mandant – în original și mandatar – copie
 • Certificat de înregistrare fiscală
 • Verificare RECOM

La semnare, clientul vine cu ștampila și toate actele se prezintă în original (mai puțin CI mandatar).

PROCURI ÎN LEGĂTURĂ CU BUNURI IMOBILE

 • Acte de identitate ale mandantului/mandanților
 • Actul doveditor al proprietății (contract de vânzare/schimb/donație/certificat de moștenitor) și încheierea de intabulare (dacă există)
 • Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/persoanelor împuternicite
 • Datele imobilului care urmează să se cumpere, în cazul în care procura se dă pentru cumpărarea unui anumit bun
 • Datele persoanei care urmează să primească bunul prin donație, atunci când procura se dă în vederea donării unui imobil

PROCURI ÎN LEGĂTURĂ CU AUTOVEHICULE

 • Acte de identitate ale mandantului/mandanților
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
 • Actul de proprietate (factură, contract, certificat de moștenitor)
 • Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite

PROCURI PENTRU REPREZENTAREA LA SUCCESIUNE ÎN PROCEDURA NOTARIALĂ

 • Acte de identitate ale mandantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite
 • Certificatul de deces al defunctului
 • Acte de stare civilă care să dovedească vocația la moștenire
 • Testamentul, dacă chemarea la moștenire se face în baza acestuia

PROCURI DIVERSE

 • Acte de identitate ale mandantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite

PROCURI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE, PERSOANE JURIDICE CU SAU FĂRĂ SCOP LUCRATIV

 • Acte de identitate ale mandantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei împutenicite/ persoanelor împuternicite
 • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului
 • Actele de constituire ale societății, întreprinderii individuale, după caz (facultativ, la solicitarea notarului)
 • Actele prin care se autorizează persoana fizică
 • Actele din care rezultă împuternicirea persoanei care se prezintă în fața notarului
 • Certificat constatator de la Registrul Comerțului – se va obține prin intermediul biroului notarial
 • Dovada rezervării denumirii firmei, eliberată de Registrul Comerțului, dacă există – în cazul procurilor ce se dau în vederea constituirii persoanei juridice.

PROCURI PENTRU REPREZENTAREA ÎN INSTANȚĂ

 • Acte de identitate ale mandantului/mandanților
 • Copia cărții de identitate a persoanei împuternicite/ persoanelor împuternicite
 • Date cu privire la cauza dedusă judecății (nr. dosar, instanța, obiect, termen).