Moștenirea se deschide prin deces, data deschiderii moștenirii este cea a morții celui care lasă moștenirea. Dovada morții se face cu certificatul de deces sau cu o hotarâre judecătorească declarativă de moarte ramasă definitivă.

Procedura succesorală notarială

Puteți consulta lista de acte necesare deschiderii succesiunii aici.