Dare de dată certă

Prin darea de dată certă înscrisului sub semnătură privată de către notarul public, data menționată în acest înscris devine opozabilă și altor persoane decât celor care l-au semnat.

Acte necesare:

  • actul căruia urmează să i se dea dată certă (original și nesemnat);
  • actul de identitate al solicitantului (BI, CI etc.)