ACTE NECESARE VÂNZARE APARTAMENT:

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc)
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite – valabil 30 de zile de la data emiterii;
4. CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ;
5. ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI (eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari);
6. ULTIMA FACTURĂ DE LA ENERGIA ELECTRICĂ+ GAZ, ÎNSOŢITĂ DE CHITANŢĂ sau ADEVERINŢĂ ENEL+GAZ;
7. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii (nu mai vechi de 30 de zile), Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

– – – – – – – – – – – – – – – –

ACTE NECESARE VÂNZARE CASĂ:

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc)
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite;
4. CERTIFICAT ENERGETIC;
5. ULTIMA FACTURĂ DE LA ENERGIA ELECTRICĂ, ÎNSOŢITĂ DE CHITANŢĂ sau ADEVERINŢĂ ENEL;
6. ADEVERINŢE ELIBERATE DE PRESTATORII DE SERVICII CASNICE (apă, canal, căldură, gunoi, gaze –ex: Adeverință eliberată de RETIM; CALOR/COLTERM/ AQUATIM);
7. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii (nu mai vechi de 30 de zile), Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

– – – – – – – – – – – – – – – –

ACTE NECESARE VÂNZARE TEREN INTRAVILAN:

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc)
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite;
4. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii (nu mai vechi de 30 de zile), Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

– – – – – – – – – – – – – – – –

ACTE NECESARE VÂNZARE TEREN EXTRAVILAN:

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc)
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite
4. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii (nu mai vechi de 30 de zile), Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
5. DOVADA ÎNDEPLINIRII PROCEDURII PREVĂZUTE DE LEGEA 17/2014:
• Adeverința din care rezultă că niciun preemptor nu și-a manifestat intenţia de cumpărare
• Adresa din care rezultă ca pe terenul sus menționat nu se află situri arheologice, nu au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător
• Adeverința din care rezultă că terenul nu a făcut și nu face obiectul vreunui contract de arendare
• Avizul emis de Ministerului Apărării Naționale – Statul Major al Apărării, Unitatea Militară 02700 București, dacă este cazul
• Oferta de vânzare conformă cu originalul
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

– – – – – – – – – – – – – – – –

ACTE NECESARE DONAȚIE APARTAMENT:

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc)
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite;
4. ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI (eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari);
5. ULTIMA FACTURĂ DE LA ENERGIA ELECTRICĂ, ÎNSOŢITĂ DE CHITANŢĂ sau ADEVERINŢĂ ENEL;
6. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii, Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original

– – – – – – – – – – – – – – – –

ACTE NECESARE DONAȚIE CASĂ:

1. ACTE DE PROPRIETATE (Contract de vânzare cumpărare, Contract de Donație, Certificat de Moștenitor, etc)
2. DOCUMENTAŢIE CADASTRALĂ (încheiere de intabulare, extras de carte funciară pentru informare);
3. CERTIFICAT FISCAL – eliberat de Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite;
4. ULTIMA FACTURĂ DE LA ENERGIA ELECTRICĂ, ÎNSOŢITĂ DE CHITANŢĂ sau ADEVERINŢĂ ENEL;
5. ADEVERINŢE ELIBERATE DE PRESTATORII DE SERVICII CASNICE (apă, canal, căldură, gunoi, gaze –ex: Adeverință eliberată de RETIM; CALOR/COLTERM/ AQUATIM);
6. ACTE DE IDENTITATE ȘI DE STARE CIVILĂ
– pentru persoane fizice – CI/BI, certificat de naştere şi de căsătorie;
– pentru persoane juridice – Actul constitutiv actualizat, certificatul constatator privind situaţia actuală a societăţii, Certificat de înmatriculare şi hotărârea AGA.
*Actele vor fi prezentate notarului public în original